دانشجویان رشته حسابداری واحد سما ساوه

گذر از خطرات پر پیچ و خم زندگی

 

«بسمه تعالی»

 

1-1 تاریخچه شرکت:

 

شرکت مهندسی تاسیساتی دقت گستر ساحل در تاریخ 25/03/1380 توسط آقای مهندس علی دارستانی با سرمایه 100.000.000 بمنظور ساخت ، تکمیل ، نوسازی و  تعمیر و نگهداری تاسیسات و موتورخانه های اصلی شهرک مسکونی اکباتان دیگر تاسیس گردید و بتدریج و با گذشت زمان و گسترش شرکت و ایجاد شعبات جدید آمادگی خود را برای نگداری و ساخت تاسیسات چندین  شهرک مسکونی و کارخانه و تعدادی از ارگانهای خصوصی و دولتی را اعلام نموده و در حال حاضر مسئولیت آنها را عهده دار است.

این شرکت دارای سه شعبه رسمی و یک دفتر مرکزی در شهر تهران واقع در شهرک مسکونی اکباتان می باشد همچنین این شرکت در سالهای 1385 و 1386 موفق به کسب عنوان  واحد نمونه برتر در زمینه اشتغال زایی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی کشور گردیده و هم اکنون نیز یکی از صد واحد نمونه خدماتی صنعتی کشور محسوب میگردد.

 

1-2 فعالیت اصلی شرکت و وضعیت اشتغال:

 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 آخرین اساسنامه آن عبارت است از :

تعمیرات و نگهداری تاسیسات اصلی موتورخانه ها و سیستم های تهویه مطبوع ، اجرای پروژه های پایپینگ (لوله گذاری) به روش گرمایش از کف ، نصب و راه اندازی برج خنک کننده سیستم تهویه مطبوع ، طراحی و ساخت سیستم های تهویه خانگی چیلرهای جذبی ، حفاری برای وصول به منابع آب شیرین و قنات ها ، حفاری برای ایجاد کانالهای هدایت فاضلاب و پسماندآب های صنعتی تاسیساتی-ساختمانی ، طراحی و شهرک سازی تا سقف دوهزار دستگاه از فعالیت های مندرج در اساسنامه شرکت می باشد.

این شرکت دارای 52 نفر کارمند ، پرسنل اداری  و تکنیسین رسمی و حدود 125 نفر پرسنل غیر رسمی می باشد و بطور غیر مستقیم بطور تقریبی برای 500 نفر ایجاد شغل نموده است که این افراد هم اکنون در نقاط مختلف شهر تهران در حال خدمات رسانی به افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد این شرکت می باشند.

 

«اصول وموازین حسابداری رایج در شرکت»

 

اصل واحد پول درحسابداری

اصل لزوم قبول دوره مالی

اصل دوام فعالیت های مالی موسسات

اصل تعیین ارزش اقلام دارائی براساس قیمت تمام شده

اصل واقعیت

اصل تساوی دارائی بابدهی وسرمایه

اصل همانندی

اصل اصطلاحات

اصل ثبات رویه

اصل إفشاء حقایق

اصل احتیاط

اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای همان دوره

اصل قابلیت اغماض نکات غیرقابل توجه

گزارش نویسی

حسابرسی(ممیزی حساب)

 

1-2موقعیت رشته کارآموز درواحدصنعتی بابررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز درواحد صنعتی /خدماتی:

 

در هر سازمان وشرکتی اعم ازخصوصی و دولتی بخش مالی و حسابداری بخش تفکیک ناپذیراز فعالیت اصلی آن شرکت یاسازمان میباشد. چون حسابداری رشته کارآموزی ومالی نتایج عملیات واحد تجاری و خدماتی را به صاحبان سرمایه آن نشان میدهد و پرداخت ها و دریافت ها به عهده آن واحد میباشد. در این شرکت علاوه بر وظائف و کارهایی که بخش مالی مانند سایر واحدها برعهده دارد باید در تجزیه و تحلیل وضعیت کلی سرپرست های پذیرش شده همکاری داشته باشد و اطلاعات دقیق و کلاسه شده ای را دراختیار بخش های دیگر و مدیریت قراردهد و درکنار سایر بخش ها نقش هایی داشته باشد.

 

2-2  بررسی شرح وظائف رشته کارآموز درواحد مربوطه

 

انجام کلیه کارهای حسابداری مربوطه

 

3-2 اموردردست اقدام

 

درحال حاضر با توجه به روند بودجه و رفع فعالیت شرکت تلاش هایی درجهت سازمان وآشکارکردن چنین عملیات مالی انجام می گیرد و به موازات آن بخشهای مختلف که برای شروع کار فعالیت لازم می باشد ایجاد می گردد و تجهیزات آماده سازی میشود.

 

4-2 برنامه های آینده

 

کارشرکت فروش وعرضه سهام ومعاملات املاک طبق برنامه ای که در آتیه پیش بینی شده گسترش وتوسعه فعالیت شرکت درصدربر نامه های شرکت قراردارد.

 

5-2 تکنیکهای به کارگرفته شده

 

جهت انجام کارهای حسابداری ازبرنامه فرم اقراری ومکانیزه استفاده می شودوحتی الامکان ازبرنامه های دیگرکامپیوتربه کارگرفته شده مثل (excel    و  word  ). امروزه بااختراع ماشینهای بزرگ حساب واستفاده از وسائل الکترونیک ((data processing equipments electronic دربسیاری ازموارد ماشین جانشین افرادانسانی شده است وامورمحوله رابادقت وصحت وسرعت بیشتری انجام می دهد.درزمان حاضر علم نوین به نام: (processing  information    ( scion  به وجود آمده است وموسسات علمی متعدد درسراسرجهان تحقیقات وسیع ودامنه داری دراستفاده بیشتراز روش های محاسبات اتوماتیک:(automatic  data  processing (adpانجام می دهند ؛وحتی یک سازمان بین المللی وابسته به یونسکو نیزبه منظور توسعه این تحقیقات علمی دردنیا به وجودآمده است.این سازمان به زبان فرانسه به نام(      (cic

 ((international de calculcentre وبه انگلیسی به عنوان    iccمخفف(international computation (center   شناخته می شود.

 

مراحل شروع به کار تاانتهای کارآموزی:

ابتدافاکتورهاکه توسط مأمورخرید آورده می شودحسابدار فاکتورهاراازنظر مبلغ مهروإمضاء وموافقت مدیران وآیادستورخرید داده شده یانه ویاآن بخشی که دستورخریدراداده است جنس راتحویل گرفته یانه این هارابررسی می کند؛

 

 

 

 

مراحل انجام کار:

 

درابتداسند خورده می شود درداخل کامپیوتروتوسط برنامه حسابداری وسپس ضمایم سند به همراه سند پرینت گرفته شده ودرفایل اسناد گذاشته می شود؛

 

نکته: اگرسیستم مکانیزه باشد درپایان هرماه یک سند کلی می زنیم واین سند رابه عنوان ثبت عملیات یک ماهه وارد دفترروزنامه می کنیم؛

مهلت واردکردن اسناددردفترروزنامه حداکثر یک ماه وبرای دفترکل 7إلی 15روزمی باشد

تنخواه کردن:

درصورتی که درشرکت هزینه های ریزوجزئی وجود داشت یک صورتخلاصه ازهزینه ها تهیه می شودوبعداز تأییدیه مدیریت قسمت دستور پرداخت تنخواه صادرمی گردد.

 

نکته:تمامی مبالغی که هزینه شده وبه عنوان هزینه درنظرگرفته شده بایدبه همراه فاکتورباشد درغیراین صورت مدیریت مربوطه از پرداخت آن معذوراست.

 

 

نمونه تأیید کنندگان

تهیه کننده            بررسی کننده        مدیرامورمالی یااداری

   خانم حسینی           خانم صابری         سرکار خانم صالحی اعلاء

 

نکته:تمامی افراد بالاباید صورتخلاصه را تأیید نمایند درغیراین صورت ازپرداخت آن جلوگیری می شود؛

 

مثال:ماابتداتمامی هزینه های یکسان رامثل هزینه غذای پرسنل راباهم جمع کرده ووارد می کنیم؛

 

کدرهگیری                               بابت                    مبلغ

6140010       خرید نهاری 1/5 إلی 15راپرسنل2520600

6110060      کرایه ماشین ترددکارکنان درشهر  888000

6111027  خریدشیرینی میوه مراسم افتتاحیه    1500000

 

نکته: اگرمبلغ جزءباشدومدیردستورپرداخت صادرکرده باشد.

تنخواه گردان      /////

                                  بانک درصورت چک ///////

                                 وجه نقددرصورت نقدی////////

حساب تنخواه گردان:

 

درغالب موسسات ضرورت ایجاب میکند مبلغ معینی به عنوان تنخواه گردان تخصیص یابد.این مبلغ ممکنست دراختیار رئیس یک اداره،رئیس حسابداری،حسابداریاتحویل دار گذارده شود تاخریداجناس وخدماتی راکه بهای آنهاکمترازمبلغ معینی است تحت شرایط خاص انجام دهد.مثلاٌ بهای بنزین مصرفی وسائط نقلیه،کرایه تاکسی که کارمندان جهت انجام مأموریت اداری خودمی پردازند وبهای أشیاء ولوازمی که به طوراتفاقی موردنیاز واقع می شودوخریدآنهافوریت دارد ومبلغ آنهاجزئیست،وبرخی دیگرازهزینه های متفرقه ممکنست ازمحل وجوه تنخواه گردان پرداخت شود.اداره یاحسابداریاتحویلداری که وجوه تنخواه گردان رادراختیار دارد پس ازانجام هزینه هاسندهزینه مربوط باآنهاراتنظیم وبهمان میزان درخواست وجه میکند تامبلغ مزبور طی یک چک باومسترد شود. به عبارت دیگر وی همیشه تمام مبلغ تنخواه گردان را به صورت وجه نقد،یااسناد هزینه واریزنشده دراختیاردارد.مبلغ تنخواه گردان درهرمورد بنابه حجم احتیاجات فوری و فوتی موسسه مربوطه درمدت معین تعیین می شود؛وقبل ازاین که تمام مبلغ مذکور به مصرف برسد باتنظیم وارسال اسناد هزینه وجوه مصرف شده با اداره ذیصلاحیت معادل اسناد مزبور در خواست وجه به عمل می آید.هنگامی که برای نخستین بار مبلغی به عنوان تنخواه گردان در اختیار اداره یامأموری گذارده می شودبایدحسابی به نام (حساب تنخواه گردان ) دردفاترحساب اقتتاح گردد.

این حساب مانند سایرحسابهای وابسته به صندوق ازحسابهای دارائیست ودارای مانده بدهکارنیز میباشد.

صورت مغایرت بانکی:

 

یعنی آنکه مطابقت می کنیم بین آنچه دردفاترحسابداری ثبت شده وصورتحساب بانک ومواردی که درصورتحساب بانک یادفاتربازمانده باشد رامعلوم ووضعیت آنها را روشن وثبت های اصلاحی راانجام می دهیم.

صورتحساب بانکی

بانک پارسیان جاری

مبتنی بر31/6/1386

                                               

مانده طبق صورتحساب بانک1000000      مانده طبق دفاتر2000000  

                                                                                                                کسرمی شودچک(54020 ) 1000000           

                                                          

       1000000               1000000

 

صورت مغایرات بانک عبارت ازصورتی است ازموارداختلاف و مغایرات موجودبین صورتحساب بانک دردفاتردارنده حساب که حداقل ماهی یکبارویادرمواقع دیگری که صورتحساب بانکی مورد مطا لعه قرار میگیرد تهیه می شود.باتهیه این صورت می توان بعلل وجوداختلافات مذکور پی برد.  برای تهیه صورت مغایرات بانک باید به ترتیب اقدامات زیربه عمل آید:

1- مقایسه کلیه پرداختیهای نقدی وچکهائی که به حساب جاری منظورشده است .به هنگام این مقایسه باید اقلامی که

درهرصورت دیده می شودوبایکدیگرمطابقت داردباعلامت

خاص مشخص شود.

2- کنترل چکهای صادره ثبت شده دردفاتر بااقلام چکهای پرداختی توسط بانک که درصورتحساب بانکی ملاحضه میشود.دراین مقایسه باید درمقابل اقلام کنترل شده علامت مخصوص گذارده شود.

3- تعیین اقلام باز(یعنی اعدادی که باعلامت مشخص نشده است) ومطالعه اقلام مذکور.

4- تعیین چکهای معوق که دردفاتردارنده حساب به بستانکار حساب باتک منظورشده لکن هنوزتوسط بانک پرداخت نشده ودرصورتحساب بانکی انعکاس نیافته است.

5- تعیین سپرده های بین راهی که دردفاتر دارتده حساب به بدهکارحساب بانک منظورشده ولی تاتاریخ تنظیم صورت  حساب بانکی دردفاتربانک به ثبت نرسیده است.

6- تعیین وجوه دریافتی بانک به حساب موسسه دارنده حساب که هنوزدردفاتر دارنده حساب عمل نشده است.

7- تعیین مبلغ کارمزد وسایرهزینه های بانکی که درصورت حساب بانکی به بدهکارحساب دارنده حساب منظورشده ولی هنوز دردفاتر وی به ثبت نرسیده است.

8- مطالعه دراینکه آیا چکهای معوق مندرج درصورت مغایرات ماه قبل طی ماه گذشته به وسیله بانک پرداخت ودرصورتحساب بانکی منعکس شده است یانه.درصورتی که این قبیل چکهاهنوزتوسط دارندگان آنهابه مرحله وصول درنیامده باشد باید مجدداٌ درصورت مغایرات ذکرشود.

9- مطالعه دراینکه آیاسپرده های بین راهی که درپایان ماه قبل (هنگام تهیه صورت مغایرات پیشین) دردفاتر بانک به ثبت نرسیده بود طی ماه گذشته دردفاترمذکور عمل شده است یاخیر.

10- تعیین وتشخیص اشتباهاتیکه درثبت اعدادواقلام دردفاتر موسسه دارنده حساب یا درصورتحساب بانکی رخ داده است.

11- تهیه صورت مغایرات بانک به ترتیبی که ذیلا توضیح داده خواهدشد.

12- انجام عملیات اصلاحی لازم باثبت آرتیکل های موردنیاز دردفاترحساب.

 

 

 

 

شکل صورت مغایرات:

 

صورت مغایرات بانک رامیتوان بانحاء واشکال مختلفه تهیه کرد.ذیلا چند نمونه ازفرم های متداول صورت مذکور مورد مطالعه قرار میگیرد.

(نمونه اول):

دراین روش مانده حساب بانک دردفاتردارنده حساب موردتوجه قرارگرفته وپس ازانجام اصلاحات لازمه درآن،نتیجه حاصله بامانده مذکوردرصورتحساب بانکی تطبیق می شود.

به عبارت دیگر:

موجودی حساب جاری طبق دفاتردارنده حساب

اضافه می شود:

1- وجوه دریافتی بانک که اعلامیه بانکی آن به دست دارنده حساب نرسیده است.

2- چکهای معوق.

کسرمی شود:

الف - سپرده های بین راهی.

ب - کارمزدوسایرهزینه های بانکی که دردفاتردارنده حساب ثبت نشده است.

نتیجه: موجودی حساب جاری طیق صورتحساب بانک.

 

(نمونه دوم):

دراین رویه،به عکس رویه فوق،اصلاحات لازمه نسبت به مانده مندذج درصورتحساب بانکی به عمل می آید ونتیجه آن باموجودی حساب دردفاتردارنده حساب مطابقت می کند.به طورخلاصه،طرزعمل به شرح زیرمی باشد:

موجودی حساب جاری طبق صورتحساب بانک

اضافه می شود:

1- سپرده های بین راهی.

2- کارمزدوسایرهزینه های بانکی که دردفاتردارنده حساب ثبت نشده است.

کسر میشود:

الف - وجوه دریافتی بانک که اعلامیه بانکی آن به دست دارنده حساب نرسیده است.

ب - چکهای معوق.

نتیجه:موجودی حساب جاری طبق دفاتر دارنده حساب.

 

حقوق ودستمزد کارکنان:

 

دراین مورد نکاتی راباید مورد توجه قرارگیرد:

1- حق بیمه سهم کارفرما23%وحق بیمه سهم کارگر 7% وبه حساب سازمان تأمین اجتماعی واریزشود.

2- درصورت داشتن بدهی بایداز حقوق شخص کسرگردد.

3- مالیات ازحقوق شخص کسرگردد وبه حساب وزارت دارائی واریزشود.

صورت مسئله:

هزینه حقوق3200000  

حق بیمه 23%  500000   

مالیات600000

بدهی کارکنان200000

 

هزینه حقوق ودستمزد3200000

23 %سهم بیمه کارفرما500000

30%واریزی به تأمین اجتماعی724000

واریزی به وزارت دارائی     600000

بدهی کارکنان                     200000

بانک                             2176000

 30%واریزی به سازمان تأمین اجتماعی724000

واریزی به وزارت دارائی 600000

بدهی کارکنان 200000

بانک 2176000

 

724000=500000+224000=7%*3200000

 

پیش پرداخت ها:

 

ما می خواهیم شرکت خودرابیمه آتش سوزی نمائیم وبرای این کار مبلغی رابه عنوان پبش پرداخت می پردازیم ثبتی که خورده می شود بدین شکل است.

 

پیش پرداخت بیمه    1000000

                                          بانک      1000000

بابت پیش پرداخت بیمه آتش سوزی 12ماه سال

 

برای ثبت اصلاحی که درپایان سال مامنظورمی کنیم بدین شکل است:

هزینه بیمه اموال 1000000

                                     پیش پرداخت   1000000

بابت ثبت اصلاحی

 

 

دوره عمل حسابداری:

 

نخستین مراحل سه گانه فن حسابداری وانجام عملیات حسابداری مربوطه یک دوره عمل حسابداری نامیده می شود.

مراحل مختلف یک دوره عمل حسابداری درموسسات به ترتیب عبارتست از:

1- ثبت فعالیت های مالی دردفترروزنامه.

2- نقل اقلام ثبت شده از دفترروزنامه به حسابهای مربوطه دردفترکل.

3- تهیه ترازآزمایشی.

4- تهیه کاربرگ.

5- ثبت عملیات مربوط باصلاح حسابها دردفترروزنامه ونقل اقلام ثبت شده مذکور ازدفترروزنامه به دفترکل.

6- تهیه صورت حسابها(صورت سودوزیان،ترازنامه،وسایر صورت حسابها).

7- بستن حسابهای موقت.

8- تهیه تراز آزمایشی اختتامی.

 

 

ثبت فعالیت های مالی دردفتر روزنامه:

 

دفترروزنامه دفتریست که کلیه فعالیت های مالی موسسات به طور روزانه وبه ترتیب تاریخ وقوع درآن ثبت میشود.

دفتردار هنگام ثبت فعالیت های مالی دردفترروزنامه باید حسابهایی را که درنتیجه وقوع یک دادوستد بدهکاریا بستانکار می شود تعیین ومشخص  نماید.

 

 

انواع مطالبات:

 

کلمه مطالبات دراصطلاح غالباٌبه معنای حساب «بدهکاران» به کارمی رود. لیکن این کلمه درمعنای اعم خود شامل حسابهای متعددی میباشد که مهم ترین آن هادرموسسات بزرگ عبارتست از حساب بدهکاران وحساب اسناد دریافتی .حساب بدهکاران عبارتست ازحسابی که درآن مطالبات یک موسسه ازاشخاص یاموسسات دیگرنگاهداری می شود.اقلامی که در حساب بدهکاران ثبت می شود معمولا ٌناشی ازفروش کالا یاانجام خدمت به نسیه واعطاء وام به افراد وموسسات می باشد که درمقابل این مطالبات سفته یاسند دیگری از آنان دریافت نشده است.

 

 

موجودی کالا:

 

موجودی کالاعبارت است از اقلامی ازدارائی مشهود متعلق به یک موسسه که برای فروش درجریان تولید چنین کالاهائی میباشد ویا درتولید کالاها وخدماتی به همین منظور مورد استفاده قرارمیگیرد.

 

 

 

دارائی ثابت(fixed assets):

 

منظورازدارائی ثابت اقلامی ازدارائیست که دارای عمری دائمی  طولانی میباشد ،درجریان عادی فعالیتهای یک موسسه مورداستفاده قرارمی گیردوبه منظورفروش به مشتریان موسسه مذکورخریداری نشده است،زمین ،ساختمان،وسایراقلام مشابه ازانواع دارائی ثابت به شمار می آید.

 

 

 

تهران- شهرک مسکونی اکباتان – فاز 1 – بلوک C3 – ساختمان شماره 5 – شرکت مهندسی  تاسیساتی دقت گستر ساحل

مکان:

 

کارآموزی، (رشته حسابداری)

موضوع:

 

 

استاد کارآموزی : جناب آقای مهندس ره کوی

 

تهیه کننده : دانشجو ابراهیم فرجی          ترم : بهمن  1388-1387

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول : آشنائی کلی بامکان کارآموزی

 

1-   تاریخچه سازمان

2-  نوع محصولات تولیدی یاخدماتی

3-  شرح مختصری ازفرایند تولیدی یاخدماتی

 

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز

 

1- موقعیت رشته کارآموزدرواحدصنعتی بابررسی جزئیات  سازمانی رشته کارآموزدرواحدصنعتی /خدماتی

2- بررسی شرح وظائف رشته کارآموز درواحدمربوطه

3- امورجاری دردست اقدام

4- برنامه های آینده

5- تکنیک هائی که توسط رشته موردنظردرواحدمربوطه به کار    می رود

6- سایرمواردی که توسط استادکارآموزی مشخص می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« مقدمه و تشکر»

 

حمد و سپاس ایزدمنان را و تشکر از راهنمائی های استاد ارجمند جناب آقای مهندس ره کوی و زحمات بی شائبه جناب آقای علی دارستانی مدیر عامل شرکت مهندسی تاسیساتی دقت گستر ساحل و با تشکر از سرکارخانم صالحی اعلاء مسئول مالی شرکت که راهنمائی های لازم را درانجام دوره کارآموزی 240ساعته که برای من مقررشده بود را به پایان رساندم . و شایسته است ازیکایک این گرامیان که  از مساعدت آنان بهره مند بوده ام تقدیر و تشکر نمایم .

وباآرزوی موفقیت و توفیق روزافزون برای همه عزیزان .

 

با تشکرفراوان

 

ومن الله التوفیق

ابراهیم فرجی

دانشجوی رشته حسابداری

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 17:26  توسط شعبان فرجی  |